Kam chcete cestovať?

Nové cestovné poriadky

Platné od 6.4.2020

6 8

Platné od 18.3.2020

3 5 7 17

6 8

3 5 7 17

Mimoriadne

Ako hodnotíte podporu mestskej hromadnej dopravy zo strany vedenia mesta?
Stav zastávky Dlhé Hony smer centrum po zavedení parkovacej politiky

Nové fotografie a materiály

Viac