Kam chcete cestovať?

Mimoriadne

Na aký účel najčastejšie využívate MHD?
Midibus Rošero na svojom okruhu po meste

Nové fotografie a materiály

Viac