Kam chcete cestovať?

Nové cestovné poriadky

Platné od 30.3.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14

Mimoriadne

Ako by ste zhodnotili zmeny v mikulášskej MHD zrealizované v roku 2019 (linkové vedenie, intervaly liniek, vozidlový park)?
Odovzdávanie nových autobusov SOR BN 9.5 do prevádzky

Nové fotografie a materiály

Viac